G.Meyerbeer – “Les Huguenots” – “Non, non, non, vous n’aves jamais”